Bulletin der Aanbestedingen Nr 234 van woensdag 5 december 2007

Openbare aanbesteding

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Directie Vervoerinfr
In het kader van deze opdracht zullen zevenenzeventig voertuigen, in negen loten, voor een periode van vier jaren of voor 120.000 km geleased worden. Nr 16495
16495
 
Gemeente Vorst
Vervanging van de verlaagde plafonds en de bijhorende verlichting van de Kinderkribbe Les Lutins Forestois, 47 Jef Devosstraat te 1190 Vorst. Nr 16488
16488
 
CHR CITADELLE
CONSTRUCTION D'UNE CRECHE. Nr 16484
16484
 
L'Habitation jemeppienne, Jemeppe
Travaux de rénovation de 30 maisons. Nr 16478
16478
 
VILLE DE VERVIERS
Ecole de Petit-Rechain - Remplacement des escaliers. Nr 16508
16508
 
Ecoles Catholiques de Pepinster asbl
Réhabilitation Ecole de la Providence. Nr 16471
16471
 
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux
Réseaux secondaires de transmission de données. Nr 16510
16510
 
Versant Est s.c.r.l
PEI2007/1077 - CITE GERMINAL - RENOVATION 166 LOGEMENT - COMPORTANT 6 LOTS. Nr 16494
16494
 
Le Foyer fontainois, Fontaine-l'Evêque
Rénovation de 50 appartements à la rue de l'Alouette à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE. Nr 16475
16475
 
CER GROUPE
Cages à lapins en inox. . Nr 16499
16499
 
Kerkfabriek Sint-Ursmarusparochie, Baasrode
Verbouwing pastorie. Nr 16472
16472
 
Aquafin nv, Aartselaar
Projectnummer 20.091/1 - Collector Kerkbrugge-Langerbrugge. Nr 16497
16497
 
Verenigde Scholen Ursulinen en Hagelstein
Verbouwen feestzaal-inrichten leraarskamer. Nr 16505
16505
 
Gemeente Heusden-Zolder
07-3-000F007 - Bushaltes - lijn 23 - aanpassingen. Nr 16463
16463
 
Sociale Huisvestingsmtij Vooruitzien cv, Beringen
Bouwen van 38 woningen. Nr 16480
16480
 
KERKENRAAD KWAADMECHELEN-GENEBOS
Verbouwing van de parochiekerk Sint-Jan Berchmans met jeugdlokalen. Nr 16468
16468
 
WOON- & ZORGCENTRUM RUSTENHOVE VZW
Verbouwing + vervangingsnieuwbouw rusthuis. Nr 16462
16462
 
WOON- & ZORGCENTRUM RUSTENHOVE VZW
Verbouwing en uitbreiding rusthuis. Nr 16473
16473
 
Gemeente Hamme
Nieuwbouw De Braak. Nr 16485
16485
 

Oproep tot kandidaatstelling

NMBS Brussel
Levering en onderhoud van software voor malwarebescherming met inbegrip van management en monitoring systeem, consultancy en opleiding. Nr 52115
52115
 
Net Brussel
INF2007-DEV Onderhoud (met inbegrip van debugging) en uitbreiding van de toepassingen en server components ontwikkeld voor rekening van het Agentschap. Nr 16490
16490
 
Gemeente Vorst
Totale Ingenieursopdracht voor de elaboratie van een gemeentelijk mobiliteitsplan voor de gemeente Vorst. Nr 16502
16502
 
Commune d'Ans
Amélioration creche communale. Nr 16509
16509
 
Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut
Fourniture et Installation de Mobilier de bureau et de Mobilier scolaire. . Nr 16491
16491
 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Studie voor ontwikkeling grootschalige photovoltaische zonne-energiecentrales op het eigen patrimonium van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Nr 16496
16496
 
de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
Het leveren van totaalconcept hoogwerkers voor vier jaar en het omniumonderhoud voor 12 jaar van elk geleverd hoogwerkergedeelte en elk geleverd draagvoertuig. Nr 52117
52117
 
de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
Het leveren van isolatiestukken gas. Nr 52118
52118
 
de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
Levering van spaarpakketten bestaande uit huishoudelijke spaarlampen, spaardouchekoppen, radiatorfolie en buisisolatie. . Nr 52120
52120
 

Algemene Offerteaanvraag

Leefmilieu Brussel BIM-IBGE
DE ORGANISATIE (ONTWERP EN UITVOERING) VAN TWEE OPLEIDINGEN IN HET DOMEIN VAN DE ENERGIEPRESTATIE VAN GEBOUWEN. Nr 16501
16501
 
C.H.P. Petit Bourgogne
Mise en conformité des cuisines du Petit Bourgogne. Nr 52116
52116
 
VILLE DE CHARLEROI ET REGIE COMMUNALE AUTONOME
Droit de tirage de 100.000.000 Euro à contracter par la Ville, sa zone de Police, sa Régie Foncière, sa Régie des Marchés publics & la Régie communale autonome avec la garantie de la Ville sous forme d'emprunts, d'escomptes de subsides et de services a... Nr 16493
16493
 
UZ Brussel
Anesthesie. Nr 16479
16479
 
vzw K.B.S.O.T
Verbouwing van schoolgebouw St-Jozefsinstituut te Ternat - herinrichting en afwerking van Blok B (deel Mediatheek). Nr 16503
16503
 
Gemeente Olen
07-3-007N001 - Concessie van openbare dienst inzake het beheer van rioolwaterinfrastructuur en de bijhorende afvoer van hemelwater te Olen. Nr 16477
16477
 
Stad Turnhout
Huis-aan-huisinzameling van huisvuilzakken met restafval. Nr 16486
16486
 
Gemeente Hove
Leveren, plaatsen en onderhouden van schuilhuisjes en gemeenteplanborden. Nr 16504
16504
 
K.U.Leuven, Directie Technische Diensten
Raamcontract emissiemetingen op stookinstallaties voor verwarmingsdoeleinden in diverse gebouwen K.U.Leuven. Nr 16507
16507
 
OCMW Hasselt
Leningen ter financiering van de uitgevoerde investeringen van het jaar 2007. Nr 16464
16464
 
IMOG, Harelbeke
Ontdubbeling sorteerlijn. Nr 16481
16481
 
Gemeente Wevelgem
Onderhoud groenzones 2008. Nr 16489
16489
 
WOON- & ZORGCENTRUM RUSTENHOVE VZW
VKE31175 Verbouwing en uitbreiding rusthuis Lot 6 - Keukeninstallatie. Nr 16482
16482
 
Politiezone Schelde-Leie
Aankoop van een ondersteuningsvoertuig met politieuitrusting. Nr 16465
16465
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction Infrastructure des Transports publics,
B1/MRC/2007.0031 : Herstellen van schade veroorzaakt door ongevallen en /of vandalisme aan de kunstwerken en wegaanhorigheden beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nr 16466
16466
 
Belgische Technische Cooperatie
RDC 493 : De offerteaanvraag heeft betrekking op de constructie van draineringswerken. Nr 16469
16469
 
Le Foyer fontainois, Fontaine-l'Evêque
Construction et abords de 35 logements à la Cité des Oiseaux à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE. Nr 16467
16467
 
Le Foyer fontainois, Fontaine-l'Evêque
Rénovation de 78 logements . Nr 16474
16474
 
Vl. Gemeensch. Wegen en verkeer, Antwerpen
Structureel onderhoud van de gewestweg N123 tussen Mol-Postel en de B/NL-grens . Nr 16500
16500
 
Gemeente Boom
Aanleg fietspad langsheen spoorlijn 52 Fase 3 deel Potaerdestraat - A12 . Nr 16506
16506
 
Gemeente Jabbeke
Renovatie van voetpaden en oprtitten in de wijken Provenhof en Koornblomme. Nr 16460
16460
 
Gemeente Avelgem
Gemeente Avelgem : Uitbreiding van de Sporthal Ter Muncken gelegen Doorniksesteenweg nr. 226 te 8580 Avelgem - Lot 1 : Bouwwerken met afwerking (dossier zonder subsidie). Nr 16461
16461
 

Gunning

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Schoonmaak van kantoren en wassen van ramen. Nr 16498
16498
 
INFRABEL
Opdracht TR 101322 - GEN Burgerlijke bouwkunde Limal-Limelette - Op vier sporen brengen en verhoging van de snelheid tot 160 km/u van de lijn 161. Nr 16470
16470
 
NMBS Brussel
In het kader van deze opdracht zullen zevenenzeventig voertuigen, in negen loten, voor een periode van vier jaren of voor 120.000 km geleased worden. Nr 52114
52114
 
-
Levering van aardgas. Nr 16492
16492
 

Informatieve bekendmaking

de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
LS-verdeelborden voor betreedbare, niet-betreedbare cabines in gebouwen. Voor het verdelen van de naar laagspanning getransformeerde spanning en vermogen over diverse kabelvertrekken. Nr 52119
52119
 

Onbekend - zie publicatie

Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe
Huur van twee autobussen. Nr 16483
16483
 
Vrij Technisch Instituut V.T.I., Hasselt
Renoveren van 3 turnzalen. Nr 16476
16476
 
Moerbeke-Polder, Moerbeke-Waas
Onderhoud waterlopen. Nr 16487
16487