Bulletin der Aanbestedingen Nr 75 van dinsdag 17 april 2007

Openbare aanbesteding

M.E.T., Arlon
Réalisation de divers aménagements de sécurité dans la Province du Luxembourg - Année 2007. Nr 3997
3997
 
RW-M.E.T. D.132 , Arlon
Nettoyage des installations sanitaires implantées sur l'aire autoroutiere de MONT-FONTENAILLE. Nr 3998
3998
 
MRMP-S/AC , Evere
AMBU materieel + toebehoren. Nr 4003
4003
 
Infrabel, Brussel
De aanneming bestaat uit het klepelen en/of maaien van de randzone van het talud en andere oppervlakten, alsook het snoeien van hagen. Nr 50797
50797
 
Federale politie, Brussel
Meerjarige overeenkomst van diensten voor het technisch beheer van de installaties van het gebouw "ACEC 38" te 6001 Charleroi. Nr 4002
4002
 
Intercommunale d'Etude et de Gestion IEG, Mouscron
Equipement en eau de la ZAEM de l'Haureu 1ère phase à 7700 Mouscron. Nr 3980
3980
 
Katholiek Onderwijs Terbank-Egenhoven vzw, Heverlee
Woning Groenveldstraat 104. Nr 4001
4001
 
Gemeente Boutersem
Herstelling riolering en weg Velpestraat. Nr 3979
3979
 
Stad Lommel
Aankoop hoogtewerker brandweer. Nr 3993
3993
 
Gemeente Leopoldsburg
07-3-001C001 - opvullen en verzorgen van bloemenmanden en -torens. Nr 3992
3992
 
Gemeente Wachtebeke
J350I verbouwing en uitbreiding gemeentehuis Wachtebeke, lot binnenafwerking. Nr 3996
3996
 
Stad Aalst
Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 te Aalst. Ombouw van de verwarmingsinstallaties van stoom naar aardgas. Nr 3982
3982
 
Stad Aalst
Uitvoeren van infrastructuurwerken en herstellingswerken aan waterlopen. Nr 3983
3983
 
Stad Aalst
Stedelijk Zwembad, Zwembadlaan 2, Aalst. Ombouw van de verwarmingsinstallatie van stoom naar aardgas. . Nr 3984
3984
 
Stad Aalst
Academie voor Beeldende Kunsten, Capucienenlaan/Nieuwbeekstraat, Aalst. Ombouw van de verwarmingsinstallatie. Nr 3985
3985
 
Stad Aalst
uitvoeren van periodieke herstellings- en onderhoudswerken, interventies en alarmbewaking van pompstations en krooshekken. Nr 3986
3986
 
Stad Aalst
Dienst Openbare Werken-sectie Wegen. Uitvoeren van topografische opmetingen en aanverwante werkzaamheden. Nr 3990
3990
 

Oproep tot kandidaatstelling

Stad Brussel
07-3-001C001 - opvullen en verzorgen van bloemenmanden en -torens. Nr 50796
50796
 
Provincie Antwerpen
Audit van het printergebruik binnen de Provincie Antwerpen. Nr 4000
4000
 

Algemene Offerteaanvraag

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene offerteaanvraag voor de aankoop van uniformen voor rekening van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Nr 50795
50795
 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Het drukken en uitgeven van papieren en elektronische dienstencheques. Nr 4004
4004
 
Studiecentrum voor kernenergie (Studiecentrumvoorkernenergie), Oudergem
De constructie van een process cell in RVS, de voormontage in de werkplaats van de constructeur, de verpakking en het transport alsook de finale montage op het SCKCEN te Mol. De constructie zal worden uitgevoerd volgens de gedetailleerde plannen opgest... Nr 3994
3994
 
Studiecentrum voor kernenergie (Studiecentrumvoorkernenergie), Oudergem
Het vrijmaken en berijdbaar maken van de toegangsweg naar de kabelbrug voor rollend materieel; De volledige afbraak van een metalen kabelbrug alsook van de erop liggende elektrische leidingen;. Nr 3999
3999
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Financieel functionele deelstudie voor de Scheldekaaien te Antwerpen. Nr 3987
3987
 
BRANDWEER GEEL
Ziekenwagen Brandweer Geel. Nr 3981
3981
 
Universiteit Gent
Gegaarde vleescomponenten 2007-2. Nr 3974
3974
 
Universiteit Gent
Gevogeltebereidingen 2007-2. Nr 3975
3975
 
Universiteit Gent
Soepcomponenten 2007-2. Nr 3976
3976
 
Universiteit Gent
Vleesbereidingen 2007-2. Nr 3977
3977
 
Universiteit Gent
Verse groenten bewerkt 2007-2. Nr 3978
3978
 
Stad Aalst
Drukken van maaltijdcheques voor het personeel van de stad Aalst en het OCMW Aalst. Nr 3991
3991
 

Erratum - Wijzigingsbericht

GIE Qualicité
AVIS RECTIFICATIF Acquisition d'une application de gestion de relation usagers. Nr 3988
3988
 
COMMUNE DE MONS
Accompagnement Modernisation de l'Administration. Nr 3989
3989
 
Volkswoningen van Duffel cv,
Renovatie van 86 sociale woningen te Duffel. Nr 3973
3973
 
Gemeente Rumst
Nieuwbouw Gemeentelijk Technisch Centrum. Nr 3995
3995
 

Gunning

ETNIC
Maintenance des équipements du réseau dont notamment routeurs et commutateurs. Nr 50798
50798
 
Electrabel S.A. Netmanagement Wallonie
Stalen buizen voor gasleidingen tot 14,71 bar. Nr 50799
50799