Bulletin der Aanbestedingen Nr 235 van donderdag 6 december 2007

Openbare aanbesteding

AGICF - Services Extérieurs - Service Régional de Namur
Remplacement de la régulation Honeywell et du matériel TEM existants. Nr 16519
16519
 
Institut wallon de l'Evaluation,de la Prospective et de la Statistique , Jambes (Namur)
Surveillance et protection des biens : gardiennage d'un bâtiment. Nr 16541
16541
 
Société régionale wallonne du Transport, Jambes
Aménagement de la gare autobus à Silly. Nr 16543
16543
 
RW-MET D.231 Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi
: VN30-Canal Charleroi/bruxelles - construction d'une extension au bâtiment du district de Luttre. Nr 16544
16544
 
Société régionale wallonne du Transport, Jambes
Aménagement d'arrêts d'autobus à Lens-St-Remy (rue de Huy) et à Moxhe (rue de Namur). Nr 16546
16546
 
Infrabel
Opdracht TR 155322/155321 - Concentratie seinhuizen zone Zuid-West - LA LOUVIERE (La Louvière B.9 + Piéton B.5) en CHARLEROI (Gril kant Bergen). Nr 16523
16523
 
Infrabel
Opdracht TR 152316 - Seininrichtingswerken Dendermonde : Opwijk B.6 + Asse B.3 + Autom. Blok L60. Nr 16548
16548
 
Cel Publicatie Overheidsopdrachten
Aanpassingswerken voor andersvaliden . Nr 16565
16565
 
Société Coopérative des Habitations Sociales du Roman Païs
Transformation d'un immeuble à Ittre. Nr 16515
16515
 
Ville de Liège
Athénée Léonie de Waha, boulevard d'Avroy 96, 4000 Liège, démolition du cabanon et des locaux situés sur la toiture du bâtiment de la piscine. Nr 52122
52122
 
Société régionale du Logement de Herstal.
TRANSFORMATION D'UNE ECOLE EN 4 LOGEMENTS SOCIAUX (4 maisons) - rue Trixhe Maille 176 à 4040 Herstal. Nr 16514
16514
 
Meuse Condroz Logement, Huy
Rénovation de 106 logements à AMAY, Cité Rorive . Nr 16558
16558
 
Commune de Cerfontaine
Amélioration de la rue Bation à Cerfontaine. . Nr 16533
16533
 
Versant Est s.c.r.l
RENOVATION 166 LOGEMENT . Nr 16528
16528
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Fourniture de livre (ou documents assimiliés) pour la Province de Luxembourg. Nr 16540
16540
 
Gemeente Steenokkerzeel
Bijbouwen van drie klassen op de reeds bestaande schoolgebouwen, Mulslaan 2 te 1820 Steenokkerzeel. Nr 16550
16550
 
Provincie Limburg
Levering en plaatsing van publi-toren en publi-zuilen . Nr 16517
16517
 
Interelectra
Maaseik : Prinsenhoflaan en Rozenboomgaardstraat. Nr 16539
16539
 
Sint Martinus vzw
Speelplaats en omgevingswerken De Dolfijn. Nr 16551
16551
 
OCMW Brugge
Woon- en Zorgcentrum ZEVENTORENTJES ; Nieuwbouw . Nr 16554
16554
 
OCMW Brugge
Woon- en Zorgcentrum ZEVENTORENTJES ; Nieuwbouw. Nr 16555
16555
 
OCMW Brugge
Woon- en Zorgcentrum ZEVENTORENTJES ; Nieuwbouw. Nr 16556
16556
 
Vrije basisschool Sint-Vincentius, Deerlijk
1731.4.2. Geschiktmakingswerken aan de Vrije Basisschool te Deerlijk. Nr 16536
16536
 
OCMW Wevelgem
BOUWEN VAN SBR SOCIAAL WOONPROJECT PERCEEL 1 RUWBOUW EN AFWERKING . Nr 16537
16537
 
Gemeente Zulte
Zulte: Herinrichting Machelendorp fase 1. Nr 16527
16527
 
Gemeente Assenede
Herinrichting Lochtingstraat. Nr 16557
16557
 

Oproep tot kandidaatstelling

RW-MET D.231 Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi
Conception et réalisation d'un mur de quai en rive gauche de la Sambre à Floriffoux. Nr 16545
16545
 
Algemene Directie Externe Communicatie
Didactische kit orgaandonatie. Nr 16566
16566
 
De Post, Brussel
Inrichting van een Postkantoor te Waterloo - Kandidatuurstelling. Nr 16535
16535
 
Sibelga, Brussel
Elektrische kasten in polyester. Nr 16549
16549
 
régie foncière provinciale autonome du brabant wallon
Partenariat Public Privé (conception, construction, commercialisation) pour le développement de +/6 60 logements à Jodoigne. Nr 16529
16529
 
Techno.bel
Bureau expert comptable. Nr 16547
16547
 
VILLE DE CHIMAY
Marché de mazout de chauffage 2008. Nr 16552
16552
 
Fabrique d'Eglise Saint-Quentin, Tournai
Travaux de restauration de l'Eglise Saint-Jacques à TOURNAI. Nr 16526
16526
 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel
Lijst van gegadigden opstellen voor de volgende diensten voor de globale uitbouw van de informatie-, communicatie-, en dienstverleningsfunctie. Nr 52121
52121
 
de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
Groenonderhoud rond de elektriciteits- en gascabines bestaat hoofdzakelijk uit onkruid verdelgen, gras maaien, snoeien, wildgroei inperken/verwijderen/vervangen van planten en heesters die afgestorven zijn, algemene netheid rond de cabine. . Nr 52123
52123
 

Algemene Offerteaanvraag

FOD Sociale Zekerheid
Opmaken, drukken en verspreiden brochure "de voordelen voor personen met een handicap" . Nr 16562
16562
 
centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie , Brussel
LC-MS/MS systeem voor kwantitatieve en kwalitatieve analyse van stalen uit voeding en voeders en van biologische stalen in het algemeen. Nr 16563
16563
 
Société de Logement du Plateau
Désignation d'un auteur de projet pour étude et suivi de la réalisation d'équipements et de voirie sur le site 'Doumier' à Loncin. Nr 16532
16532
 
Nosbau scrl, La Calamine
Fourniture de gasoil de chauffage. Nr 16525
16525
 
Le Foyer fontainois, Fontaine-l'Evêque
Rénovation de 36 logements aux rues Mésange et Pinson à Fontaine-L'Evêque. Nr 16534
16534
 
Le Foyer fontainois, Fontaine-l'Evêque
Rénovation de 43 logements aux rues Walravens, Crocheux et Beaulieusart à Fontaine l'Evêque. Nr 16559
16559
 
Le Foyer fontainois, Fontaine-l'Evêque
Déconstruction de 64 appartements - "Le Lillers" - à Fontaine-L'Evêque. Nr 16560
16560
 
Province de Luxembourg
Acquisition de matériel roulant pour la Direction des Services Techniques. Nr 16513
16513
 
A.I.V.E
Rénovation électromécanique des stations de relevage Pont de France et Bastion des Dauphins et reprise de pollution Vieille route de France. Nr 16553
16553
 
Gemeente Kraainem
Stadsmeubilair grondgebied Kraainem 01-01-2008 tem 31-12-2019. Nr 16561
16561
 
Stad Veurne
07-3-0017009 - levering en installatie van een RFID-gebaseerd balie automatiseringssysteem met geïntegreerde beveiliging voor de bibliotheek . Nr 16531
16531
 
Gemeente Assenede
Aankoop en plaatsen sportuitrusting sporthal. Nr 16538
16538
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel, MIVB
Metro en premetro, werken ter vervanging van de beglazing in de installaties. Nr 52125
52125
 
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel, MIVB
Woon- en Zorgcentrum ZEVENTORENTJES ; Nieuwbouw. Nr 52126
52126
 
Annuntia-Instituut
Bouwen van een gebouwencomplex van het Annuntia-Instituut te Wijnegem : bouwwerken + technische installaties fase C. Nr 16520
16520
 
WOON- & ZORGCENTRUM RUSTENHOVE VZW
V.Z.W. Rustenhove Ledegem Verbouwing en uitbreiding rusthuis Lot 6 - Keukeninstallatie . Nr 16521
16521
 

Gunning

MRMP-V/A (Krijgsmacht)
Publieke verkoop van 9 motoren helicopter A109 type 250C20R1 alsook 9 modules (02 compressoren en 06 turbines). Nr 16564
16564
 
Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, Koningsstraat 138, bus 2, 1000 Brussel.
Openbare aanbesteding betreffende de aansluiting van een collectieve verzekering tegen ongevallen voor verschillende soorten van verzekerden die bij de uitvoering van alternatieve maatregelen en straffen betrokken zijn. Nr 52128
52128
 
Vivaqua , Brussel
Raamovereenkomst betreffende de levering, naargelang van onze behoeften, van olieproducten, van 01-01-2008 tot 31-12-2012, met mogelijkheid tot jaarlijkse ontbinding. Nr 16511
16511
 
Vivaqua , Brussel
Raamovereenkomst betreffende de levering, naargelang van onze behoeften, van rubberen vellen en dichtingen bestemd voor het drinkwaterdistributienet, van 01-01-2008 tot 31-12-2012, met mogelijkheid tot jaarlijkse ontbinding. Nr 16512
16512
 
Vivaqua , Brussel
Opdracht betreffende de levering, de installatie, de ingebruikneming, de overdracht van bevoegdheid en het onderhoud (voor een periode van 5 jaar) van een oplossing voor de gecentraliseerde opslag van gegevens . Nr 16516
16516
 
-
fourniture annuelle approximative de 200 postes clients lourds. Lot 2 : fourniture annuelle approximative de 250 postes clients légers. Nr 52127
52127
 
Immobilière Sociale Toit et Moi , Mons
Assurance incendie du patrimoine du pouvoir adjudicateur. Nr 16518
16518
 
Immobilière Sociale Toit et Moi , Mons
Nettoyage des parties communes des immeubles à appartements et de bureaux (2 lots). Nr 16542
16542
 
Gemeente Overijse
Het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur. Nr 16530
16530
 

Informatieve bekendmaking

Infrax, C.V.B.A cvba, Hasselt
Het leveren van modulaire cellen 17,5 kv/12 kV met een nominale stroom van 630 A. De bedoeling is een lijst samen te stellen van goedgekeurd schakelmateriaal in het distributiegebied van Infrax. Nr 52124
52124
 
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Aankoop elektriciteit. Nr 16522
16522
 

Onbekend - zie publicatie

AGICF - Services Extérieurs - Service Régional de Namur
Désamiantage tuyauteries et gainages. Aménagement chauffage et ventilation. . Nr 16524
16524